Persoonsgegevens die worden verwerkt:

Pouw Business BV.kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Pouw Business BV. en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op onze website heeft verstrekt. Pouw Business BV. kan de volgende persoonsgegevens verwerken :

- Uw voor-en achternaam

- Uw adresgegevens

- Uw telefoonnummer

- Uw e-mailadres

- Uw Ip-adres

Waarom Pouw Business BV. gegevens nodig heeft :

Wij verwerken uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk ( per e-mail en/of per post ) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikbaar bent. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst.

Hoe lang Pouw Business BV gegevens bewaart :

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen van uw persoonsgegevens :

Wij verstrekken uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Websitebezoek:

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op onze website. Wij gebruiken deze informatie om de werking van onze website te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Beveiliging :

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang tegen te gaan. U heeft recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Indien u hier meer informatie over wenst te ontvangen, kunt u contact opnemen via : Administratie@pouwbusiness.nl